Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2009

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοποί του συλλόγου είναι :
α) Η έρευνα, παρακολούθηση και συστηματοποίηση τόσο των παραδοσιακών όσο και των σύγχρονων τάσεων και μεθόδων της εικαστικής δημιουργίας και έκφρασης.
β) Η με κάθε μέσο εξασφάλιση της διακίνησης των ιδεών, απόψεων και αντιλήψεων γύρω από την τέχνη, όπως αυτές εξελίσσονται στη χώρα μας, την Ευρώπη αλλά και σ΄ολόκληρο τον κόσμο.
γ) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη μεταξύ των μελών του τόσο της εικαστικής συνείδησης όσο και των υπό ευρύτερη έννοια κοινωνικών και πολιτιστικών σχέσεων τους, ειδικότερα των σχέσεων φιλίας, αλληλεγγύης, αλτρουισμού και συνεργασίας μεταξύ τους.
δ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων μορφωτικού, εκπολιτιστικού, ενημερωτικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα, η έκδοση δελτίων και περιοδικών, η διμιουργία σχολής εικαστικών τεχνών, πινακοθήκης και βιβλιοθήκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου